Xhumkar Computers
 

За нас!

Компаниата Xhumkar Computers е основано во 1991 година и од тогаш е во служење за вашите потреби, секогаш во пораст, за компјутерска опрема за менаџирање и за обработка на податоците,

Нашата дејност е широка и опфаќа неколку дејности почнувајќи од продажба и сервисирање на компјутери, инсталација на видео надзор до проектирање и реализирање на разни програми за менаџирање на вашите разни бизниси како што се трговија, услуги, производство, хотелиерство и др.

Нашата визија е понуда на услуги и опрема за да Вашиот бизнис биде во чекор со последните развојни текови на текнологијата и понуда на поддршка и најбрзо решение за Вашите потреби.

Ние во Xhumkar Computers сме посветени за да ви понудиме услуги и продукти со висок квалитет и текничка поддршка со одржување на Вашите системи.

Online Chat
User Name:

Password:

Registrer!